Τηλ: 2610275434

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, ο γιατρός επισκέψεις δέχεται με ραντεβού.

Για ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ περιστατικά
Κάθε ώρα του 24ώρου
Όλο το χρόνο
Κιν: 6944522723 (καλέστε χωρίς απόκρυψη)

Share to Social Media