Πιστοποιητικό Διαγνωστικής Κολποσκόπησης (Αριθ. Πιστοποιητικού D1000351. 1618.082). Ελληνική Εταιρεία Παθολογίας Τραχήλου και Κολποσκόπησης, European Federation for Colposcopy

Basic & Advanced Colposcopy Course. The Whittington Hospital NHS, London.

Diagnostic and Operative Hysteroscopy. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, London.

Basic Laparoscopic Skills Course. Αθήνα.

Πέντε κύκλοι μαθημάτων και επιτυχείς εξετάσεις. Ελληνική Σχολή Μαστολογίας.

Εξετάσεις Επάρκειας στη Διαγνωστική Κολποσκόπηση. Ελληνική Εταιρεία Παθολογίας Τραχήλου και Κολποσκόπησης, European Federation for Colposcopy

Share to Social Media