Ακαδημαϊκοί Τίτλοι:

19/6/1991 Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών (Άριστα). Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών.

4/10/1991 Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας Μαιευτήρας – Χειρουργός Γυναικολόγος (Άριστα).

Διακρίσεις:

27/2/1992 Αθήνα: Χορήγηση 6μηνης υποτροφίας με αντικείμενο την Τηλεϊατρική. Ιατρική Εταιρεία Αθηνών.

9/12/1990: Α’ έπαινος «Κωνσταντίνου Αλεξανδρόπουλου». Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία.

Share to Social Media