1. Γ Δεκαβάλας, Μ Ματκάρης. Μέτρα βελτίωσης της περιγεννητικής νοσηρότητας και θνησιμότητας των προώρων νεογνών. Εφηβ Γυν Αναπ Εμμην 1992, 4 (3): 205-211.
  2. Μ Ματκάρης. Η Πληροφορική στη Μαιευτική Γυναικολογία. Παρόν και Μέλλον. Πληροφορική Νέες Τεχνολοιγίες & Υγεία 1991, 5: 35-37, 70.
  3. Μ Ματκάρης, Κ Μαρκαντές, Γ Δεκαβάλας, A Khashman, Κ Λαζαρίδης, Β Τζιγγούνης. Μετεμμηνοπαυσιακή μητρορραγία. Αναδρομική μελέτη ιστοπαθολογικών ευρημάτων. Εφηβ Γυν Αναπ Εμμην 1991, 3 (4): 306-310.
  4. M Matkaris, K Markantes, K Stayannis, G Iatrakis, G Kourounis, V Tzingounis. Reduction of hospital cost and administration of prophylactic antibiotherapy in gynecological surgery. Israel Journal of Medical Sciences 1991, 3:134-136.
  5. Μ Ματκάρης, Α Χασμάν, Γ Δεκαβάλας, Β Τζιγγούνης, Ι Κούνουπας. Η συμβολή των ηλεκτρονικών υπολογιστών στη λειτουργία μιας σύγχρονης Πανεπιστημιακής Μαιευτικής Γυναικολογικής κλινικής. Επιθεώρηση Υγείας 1991: 49-54.
  6. Μ Ματκάρης. Μαιευτικό πρόγραμμα EMBRYO. Πληροφορική Νέες Τεχνολογίες & Υγεία 1991, 6: 50-52.
  7. Μ Ματκάρης. 4o ετήσιο σεμινάριο γυναικολογικού καρκίνου με θέμα: ερπητικές λοιμώξεις και καρκίνος του τραχήλου της μήτρας. Επιθεώρηση Υγείας 1991: 17-18.
Share to Social Media