Είναι η βελτιωμένη και πλέον αξιόπιστη μορφή του κλασσικού τεστ Παπανικολάου. Έχει μεγαλύτερη ακρίβεια, γιατί διατηρεί όλα τα κύτταρα του δείγματος ώστε να εξεταστούν από τον Κυτταρολόγο. Με τη μέθοδο αυτή εξετάζονται περισσότερα κύτταρα και έτσι το αποτέλεσμα είναι πιο ασφαλές. Έχει εγκριθεί από το 1996 (FDA, Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων ΗΠΑ).
Το δείγμα κυττάρων του τραχήλου συλλέγεται με τον κλασικό ανώδυνο τρόπο με ειδικό βουρτσάκι , αλλά αντί να τοποθετηθεί στο γυάλινο πλακίδιο, τοποθετείται σε ειδικό υγρό, όπου εξασφαλίζεται η σωστή συντήρησή του. Τα κύτταρα παραμένουν διαθέσιμα στον Κυτταρολόγο για περισσότερες εξετάσεις (π.χ. HPV DNA test), αρκετό καιρό μετά την λήψη.

Share to Social Media